Omdelingsdage

Vi omdeler tirsdag/onsdag eller lørdag.

  • Tirsdag/onsdag er et godt distributionstidspunkt, hvis du har brug for fleksibilitet – det kan fx være senere indlevering eller ændring af oplag
  • Lørdag er omdelingsdag for reklamer fra de landsdækkende dagligvarekæder. Reklamerne er meget attraktive for læserne, og det smitter positivt af på din tryksag. Lørdag ligger deadlines for indlevering mere fast end ved omdeling tirsdag/onsdag

Ifølge Gallup

51% af de danske husstande foretrækker at læse reklamer lørdag-søndag.